İskeletsel uyumsuzluklar ve sebep oldukları estetik ve işlevsel bozukluklar çocuklukta ve ergenlikte tesbit edildiğinde daha kolay tedavi ediliyor. Ama birey üst çene ileriği veya üstçene geriliğiyle, alt çene ileriliği veya alt çene geriliğiyle erişkinliğe ulaşmışsa, dişleri çapraşıksa, fırlak kesici dişlerden şikayetçiyse, dişlerinin birbirine değmemesinden şikayetçiyse, alt çenesinin çok büyük olmasından şikayetçiyse, üst dişleri ve alt dişlerinin arasında mesafe olmadından şikayetçiyse, o zaman bu sorunların çözümü çene ameliyatı, yani ortognatik cerrahi. Ama çene ameliyatı amcak diş teli takarak oluyor. Bazen hastanın dişleri aşırı çağraşık ve kapanışı da aşırı bozuk oluyor ve o zaman önce tel tedavisiyle dişleri düzeltip sonra hastayı ameliyata alıyoruz. Bazen de dişlerdeki düzensizlikler hafifse hastayı önce ameliyat edip  1-1,5 ay sonrasında diş tellerini takıyoruz. Yaklaşımın nasıl olacağına hastanın cerrahı ile ortodontisti birlikte karar veriyor. Ve hastanın, cerrahın ve ortodontistin birlikte çalıştıkları bu tür tedavilerde sonuç hasta için daima yüz güldürücü.

Alt ve üst dişleriniz birbirine değmiyorsa, üst dişlerinizle alt dişleriniz arasında aralık varsa ve bir çeneniz ileri doğru fırlamışsa, sizin için de doğru tedavi çene ameliyatı olabilir. Bunun için lütfen ouzman bir ortodontiste,  veya çene cerrahına veya plastik cerraha danışın.

cene-ameliyatlari-ve-eriskinlerde-dis-teli-tedavisi

Uzm. Dr. İrem Karadede Fayatörbay
Ortodontist
100. Yıl  Bulvarı no: 37 / 2
Muratpaşa / Antalya